Vino in echipa noastră!

Verifică posturile momentan disponibile și aplică pentru un job


 • Posturi disponibile momentan
 • INGINER SERVICE HVAC
 • TEHNICIAN SERVICE HVAC
 • INGINER COORDONARE SANTIER
 • FRIGOTEHNIST
 • INSTALATOR
 • SUDOR
 • LACATUS MECANIC
 • ASISTENT MANAGER
Posturi disponibile momentan

În josul paginii puteți trimite prin intermediul formularului, CV-ul dumneavoastră corespunzator postului solicitat.
Pot fi trimise fișiere de maxim 2MB cu extensiile: .doc .docx . pdf . txt


INGINER SERVICE HVAC
 1. Denumirea departamentului:

PRODUCȚIE-SERVICE

 1. Denumirea postului:

INGINER SERVICE

 1. Postul imediat superior:

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR EXECUTIV

 1. Subordonează:

Tehnicieni/ munictori din Departamentul PRODUCȚIE-SERVICE

Asistent manager

 1. Relații de colaborare:

Funcția de inginer service presupune prezența în teren, în locațiile aflate în întreținerea companiei sau ale căror sisteme HVAC au fost executate de companie, pentru efectuarea de intervenții programate sau la cerere, conform contractelor în vigoare

 1. Pregatirea și experiența:

Studii:

absolvent al invățământului superior tehnic de specialitate

Vechime:

cel puțin 3 ani într-o activitate similară

Cunoștințe:

 • cunoștințe temeinice privind funcționarea sistemelor complexe de climatizare (încălzire, ventilație, aer condiționat)  și de instalații conexe, pe care compañía le execută și le are în întreținere: aer comprimat, sisteme de stingere a incendiului, desfumare, etc
 • cunoștințe avansate de limbă engleză
 • aptitudini de comunicare în scris și verbal, în română și engleză, exprimare și discurs fluent
 • cultură generală

Aptitudini:

 • inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
 • capacitate de organizare și coordonare;
 • capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
 • corectitudine, tenacitate, seriozitate, empatie;
 1. Responsabilitati si sarcini:
 • Executarea la timp și de calitate a tuturor intervențiilor, programate sau corective, asupra sistemelor/ echipamentelor instalate de companie sau aflate în portolfoliul de mentenanță al companiei
 • Asigurarea unui feedback continuu pentru intervențiile efectuate, rapoarte zilnice, în timp real, către colegii din Deapartamentul Service aflați în birou: probleme identificate, măsuri de rezolvare, estimare timp de lucru, pre-ofertare. Transmiterea de înregistrări foto și video care să releveze problema identificată și să justifice intervenția ulterioară pentru remediere
 • Informarea continuă a clienților cu care este în contact direct și a colegilor de la birou responsabili cu întocmirea rapoartelor de activitate, privind statusul sistemelor/ echipamentelor de climatizare aflate în întreținerea sa
 • Punerea în funcțiune a echipamentelor livrate și/sau instalate de companie
 • Colaborarea cu departamentele de service/ mentenanță ale furnizorilor de echipamente instalate de companie
 • Optimizarea continuă a organizării compartimentului Service, in scopul eficientizarii lui
 1. Obiectivele postului:
 • Asigurarea de servicii de înală calitate pentru toți clienții companiei, persoane juridice sau fizice
 • Optimizarea continuă a serviciilor de mntenanță
 • Asigurarea unui climat sănătos, pozitiv, în cadrul echipelor coordonate
TEHNICIAN SERVICE HVAC

Cerinte standard conform legislatiei si nomenclatorului de meserii.

INGINER COORDONARE SANTIER

Candidatul ideal va avea:

 • Studii tehnice superioare
 • Abilități de utilizare PC
 • Abilitatea de a procesa și a se conforma documentațiilor tehnice
 • Cunoașterea limbii engleze
 • Orientare spre rezultate, abilități de comunicare
 • Capacitatea de a lucra în condiții de stres
 • Carnet de conducere categoria B– obligatoriu
 • Disponibilitate la deplasări în țară
 • Abilitati de lider, capacitatea de a lua decizii
 • Capacitatea de a forma și conduce o echipă;

Responsabilitati

 • Coordonarea execuției lucrărilor în șantier;
 • Urmărirea aprovizionării cu materiale conform graficului de lucrări și a proiectului;
 • Evidenţa lucrărilor executate de fiecare echipă în vederea întocmirii rapoartelor de lucru împreună cu şeful de echipă sau muncitori;
 • Evidenţa timpului lucrat de fiecare echipă sau muncitor prin pontaje zilnice;
 • Respectarea cu strictețe a regulilor de protecție a muncii și P.S.I. din obiectivul unde desfășoară activitatea;
 • Menținerea relațiilor de colaborare cu beneficiarii și antreprenorii generali în scopul îndeplinirii obiectivelor contractuale;
 • Verificarea calității lucrărilor executate de echipa din subordine;
FRIGOTEHNIST

Cerinte standard conform legislatiei si nomenclatorului de meserii.

INSTALATOR

Cerinte standard conform legislatiei si nomenclatorului de meserii.

SUDOR
 1. Denumirea departamentului:

PRODUCȚIE

 

 1. Denumirea postului:

SUDOR

 1. Postul imediat superior:

ȘEF DE ECHIPĂ, INGINER ȘEF PRODUCȚIE

 1. Subordonează:

Muncitori necalificați-ajutoare;

 1. Relații de colaborare:

Colaborează cu munictorii/ tehnicieni dinh echipa de lucru în cadrul căreia a fost repartizat în cadrul proiectelor executate de companie

 1. Pregatirea și experiența:

Studii:

absolvent al școlii profesionale de specialitate/ liceu Tehnic/ școală vocațională

Vechime:

cel puțin 2 ani în domeniu

Cunoștințe:

 • cunoștințe solide și experiență în executarea de îmbinări dedemontabile, prin sudură atât în metal, cât și în PE
 • capacitatea de a înțlege și intrepreta un plan/ schiță, instrucțiuni de lucru
 • aptitudini de comunicare

Aptitudini:

 • inteligență (gândire logică, memorie);
 • capacitate de organizare;
 • disciplină
 • corectitudine, tenacitate, seriozitate

 

 1. Responsabilitati si sarcini:
 • pregateste si verifica aparatele de sudura
 • execută lucrările comandate de șeful de echipă, la standardele impuse de sistemul de calitate intern (certificat ISO) și de prevederile contractuale
 • respectă intocmai prevederile normelor specifice de protectie a muncii si PSI, atât la activitățile desfășurate în perimetrul societății, cât și la beneficiari, fiind direct răspunzător de respectarea acestor norme ;
  8. Obiectivele postului:

Executarea lucrărilor de îmbinare prin sudură necesare pentru executarea sistemelor de instalații contractate de companie

LACATUS MECANIC

Cerinte standard conform legislatiei si nomenclatorului de meserii.

ASISTENT MANAGER
 1. Denumirea departamentului:

ADMINISTRATIV

 

 1. Denumirea postului:

ASISTENT MANAGER

Pozitia in COR: 334303

 1. Postul imediat superior:

DIRECTORUL GENERAL, DIRECTOR EXECUTIV

 1. Subordonează:

Ceilalți angajați ai firmei;

Serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidenței stocurilor, înregistrări cu terții

Coordonatorul departamentelor de marketing și secretariat

 1. Relații de colaborare:

Funcția de asistent manager presupune omniprezența la diferite activități organizate de conducere, preluarea, plasarea și arhivarea documentelor, crearea de rapoarte de activitate necesare desfășurării zilnice a activității companiei

 1. Pregatirea și experiența:

Studii:

absolvent al invățământului superior economic de specialitate

Vechime:

cel puțin 2 ani în domeniu, cuprinzând toate aspectele activității economice

Cunoștințe:

 • cunoștințe temeinice în ceea ce privește sistemul organizatoric și economic al unei companii private
 • cunoștințe avansate de limbă engleză
 • aptitudini de comunicare în scris și verbal, în română și engleză, exprimare și discurs fluent
 • cultură generală

Aptitudini:

 • inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
 • capacitate de organizare și coordonare;
 • capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
 • corectitudine, tenacitate, seriozitate, empatie;
 1. Responsabilitati si sarcini:
 • preia si transmite mesaje,
 • întocmește rapoarte de activitate pentru departamentul de service conform modelelor pe care i le pun la dispoziție colegii din acest departament
 • asistă departamentul economic în întocmirea de documente de Contabilitate primară
 • primeste vizitatorii,
 • are cunostinte de contabilitate (Stocuri)
 • traduce din si in limbi straine
 • intocmeste si actualizeaza baza de date;
 • intocmeste oferte potentialilor clienti;
 • acorda asistenta d.p.d.v. tehnic si comercial clientilor si tine evidenta stocurilor
 • intretine relatiile cu clientii din portofoliu;
 • asigura protocolul;
 1. Obiectivele postului:
 • Asigurarea transmiterii regulate, fără întârziere, a rapoartelor de activitate ale Deapratmentului de service al companiei
 • Asigurarea suportului pentru activitatea Departamentului Contabilitate
 • Asigurarea disponibilitășii, pe toată durata programului de lucru, față de echipa managerială, în pregătirea de rapoarte, documente și alte lucrări care pot să apară

Trimiteți-ne CV-ul dumneavoastră

  Numele (obligatoriu)

  Email (obligatoriu)

  Mesajul Dvs

  Postul dorit (obligatoriu)

  Atașați un CV (maxim 2 MB format .doc/x, .pdf, .odt sau .txt)


  Te rog să dovedești că ești om selectând cheie.